bir İ stanbul gecesi

27 Kasım 2021 0 Yazar: sexhikayeleri

Anal

Can, yan&
05 nda ikimizin de tan&
05 mad&
05 &

87 &
05 orta ya&
51 l&
05 bir herifle kar&
51 &
05 m&
05 za &ccedil &
05 kt&
05 &

87 &
05 nda &
04 stanbul un o pop&uuml ler gece kl&uuml plerinden birinde, kafalar&
05 m&
05 z olduk&ccedil a iyi, oturuyorduk. Neredeyse be&
51 y&
05 lll&
05 k bir aradan sonra T&uuml rkiye ye gelince, gazetelerden ad&
05 n&
05 bildi&

87 imiz bu yere gelmi&
51 ve biraz e&

87 lenmek istemi&
51 tik. Bar&
05 n dip taraf&
05 nda, iki taburelik k&uuml &ccedil &uuml k bir yer vard&
05 . Oran&
05 n bo&
51 oldu&

87 unu g&ouml r&uuml nce hemen kapm&
05 &
51 ve &ccedil evremizi seyretmeye ba&
51 lam&
05 &
51 t&
05 k.Kar&
05 m baya&

87 &
05 mutluydu. G&uuml l&uuml yor, e&

87 leniyor, biraz da &ccedil evredekilerle dalga ge&ccedil iyordu. &Ccedil e&
51 itli Avrupa &uuml lkelerinde ge&ccedil irdi&

87 imiz o be&
51 y&
05 ll&
05 k s&uuml re i&ccedil inde, bir &ccedil ok yeni tip &ccedil &
05 km&
05 &
51 t&
05 piyasaya.Derken kalabal&
05 k aras&
05 nda Can &
05 g&ouml rd&uuml m. O da beni g&ouml rm&uuml &
51 t&uuml hemen. Do&

87 ruca yan&
05 m&
05 za geldi. Tabii, o adam da gelmi&
51 ti. &Ouml p&uuml &
51 t&uuml k Can la. Asl&
05 nda kar&
05 mla yaln&
05 zca g&ouml z a&
51 inal&
05 klar&
05 vard&
05 . Ama Can onu da &ouml pt&uuml . Sonra da yan&
05 ndaki yabanc&
05 yla tan&
05 &
51 t&
05 rd&
05 bizi. Ad&
05 Hakk&
05 yd&
05 ve s&ouml yledi&

87 ine g&ouml re reklam foto&

87 raf&ccedil &
05 l&
05 &

87 &
05 yap&
05 yordu. Uzun boylu ve kumral Can &
05 n aksine, ortadan da biraz k&
05 sa, sa&ccedil lar&
05 ve k&
05 sa sakallar&
05 iyice k&
05 rla&
51 m&
05 &
51 biriydi. Kaynatmaya ba&
51 lad&
05 k.Ba&
51 ka bo&
51 tabure olmad&
05 &

87 &
05 i&ccedil in, Can la Hakk&
05 , yan&
05 m&
05 zda ayakta duruyorlard&
05 . Ben Can la konu&
51 urken, Hakk&
05 da kar&
05 mla me&
51 gul olmaya ba&
51 lam&
05 &
51 t&
05 . K&
05 sa bir s&uuml re sonra onun kar&
05 ma b&uuml y&uuml k bir ilgi g&ouml sterdi&

87 ini farkettim. Hem h&
05 zl&
05 h&
05 zl&
05 bir &
51 eyler anlat&
05 yor, hem de kar&
05 m&
05 tepeden t&
05 rna&

87 a inceliyordu. Asl&
05 nda pek haks&
05 z say&
05 lmazd&
05 tabii. En iyisi, size burada biraz kar&
05 mdan s&ouml z edeyim.Kar&
05 m, yani &
50 ule 30 ya&
51 &
05 nda, uzun boylu, uzun bacakl&
05 , ince ve nefis v&uuml cutlu bir kad&
05 n. Ayr&
05 ca &ccedil ok da g&uuml zel ama, onun as&
05 l &ouml zelli&

87 i, g&uuml zelli&

87 inden &ccedil ok &ccedil ekicili&

87 iyle dikkati &ccedil eken biri olmas&
05 . A&ccedil &
05 k kumral ve dalgal&
05 sa&ccedil lar&
05 omuzlar&
05 na kadar iniyor. &
50 ehvetli a&

87 z&
05 ve ilgin&ccedil &
05 &
51 &
05 klar sa&ccedil an g&ouml zleri, y&uuml z&uuml n&uuml b&uuml sb&uuml t&uuml n g&uuml zelle&
51 tiriyor. Memeleri k&uuml &ccedil &uuml k, karn&
05 hafif&ccedil e &ccedil &
05 k&
05 k, beli incecik ve kal&ccedil alar&
05 dolgun ve yusyuvarlak. Ama bunlar yaln&
05 zca d&
05 &
51 g&ouml r&uuml nt&uuml s&uuml tabii. Bir de de&

87 i&
51 ik, onu b&uuml sb&uuml t&uuml n &ccedil ekici k&
05 lan &ouml zellikleri var. Bu &ouml zelliklerin en belirgini de, zaman zaman s&
05 n&
05 rlar&
05 zorlayan ve onu hep etkisi alt&
05 nda tutan te&
51 hircilik tutkusu. Do&

87 ald&
05 r ki, t&uuml m giyim felsefesi de, bu tutkuya uygun bi&ccedil imde kurulu. Alt&
05 y&
05 lll&
05 k evlili&

87 imiz s&uuml resince, onun bir tek kez bile sutyen takt&
05 &

87 &
05 n&
05 g&ouml rmedim. Kilot ise &
50 ule i&ccedil in yaln&
05 z kanama d&ouml nemlerinde zorunlu olarak kullan&
05 lmas&
05 gereken bir giysi. B&uuml t&uuml n bu &ouml zelliklere bir de b&uuml t&uuml n giysilerinin, g&uuml zelliklerini gizlemekten &ccedil ok g&ouml stermek amac&
05 yla se&ccedil ilmi&
51 &
51 eyler oldu&

87 unu eklemek gerekiyor.O gece de kar&
05 m, hakk&
05 ndaki t&uuml m bu tan&
05 mlamalara uygun bir haldeydi. &Uuml st&uuml ndeki giysiyi, asl&
05 nda “sade” s&ouml zc&uuml &

87 &uuml yla tan&
05 mlamak en do&

87 rusuydu ama, yine de, g&ouml renin g&ouml zlerini yuvas&
05 ndan f&
05 rlatacak t&uuml rden bir &
51 eydi bu. &
04 nce ve kaygan, siyah &uuml st&uuml ne k&uuml &ccedil &uuml k beyaz benekleri olan bir kuma&
51 tan yap&
05 lm&
05 &
51 t&
05 . &Uuml st k&
05 sm&
05 kar&
05 m&
05 n v&uuml cuduna iyice yap&
05 &
51 &
05 yordu. Dekoltesi de, neredeyse g&ouml be&

87 ine kadard&
05 . Kolsuz oldu&

87 u i&ccedil in, kollar&
05 yla omuzlar&
05 n&
05 da meydanda b&
05 rak&
05 yordu. Ete&

87 i ise olduk&ccedil a bol ve alabildi&

87 ine k&
05 sayd&
05 . B&ouml yle bar taburesinde bacak bacak &uuml st&uuml ne at&
05 p oturdu&

87 unda, neredeyse kal&ccedil alar&
05 na kadar s&
05 yr&
05 l&
05 yordu. Ayaklar&
05 nda da y&uuml ksek topuklu, dekolte ayakkab&
05 lar vard&
05 . Memelerinin dekolteden g&ouml r&uuml nen k&
05 s&
05 mlar&
05 yla kuma&
51 &
05 n alt&
05 ndan birer d&uuml &

87 me gibi belli olan ba&
51 lar&
05 , sutyeni olmad&
05 &

87 &
05 n&
05 n hemen anla&
51 &
05 lmas&
05 na yol a&ccedil &
05 yordu. Ete&

87 inin alt&
05 nda k&
05 &ccedil &
05 n&
05 n &ccedil &
05 plak oldu&

87 unu ise ger&ccedil i ba&
51 kalar&
05 g&ouml rm&uuml yordu ama, ben gayet iyi biliyordum.Muhabbet koyula&
51 t&
05 k&ccedil a i&ccedil ki bardaklar&
05 da pe&
51 pe&
51 e devriliyordu tabii. Zaten iyi olan kafalar&
05 m&
05 z, iyice dumanlanmaya ba&
51 lam&
05 &
51 t&
05 . Sonra Hakk&
05 , yak&
05 nlarda olan evine gitmemizi teklif etti. Anlatt&
05 &

87 &
05 na g&ouml re, hem st&uuml dyo hem de ev olarak kulland&
05 &

87 &
05 bir teras kat&
05 vard&
05 . Hep birlikte kalk&
05 p bir taksiye atlad&
05 k.Ger&ccedil ekten ho&
51 bir yerdi Hakk&
05 n&
05 n evi. Y&uuml ksek bir apartman&
05 n teras&
05 n&
05 n tam ortas&
05 nda in&
51 a edilmi&
51 bir eve benziyordu. B&uuml t&uuml n odalardan alabildi&

87 ine geni&
51 terasa &ccedil &
05 k&
05 labiliyordu. Biri st&uuml dyo haline getirilmi&
51 iki b&uuml y&uuml k salonu, iki yatak odas&
05 , geni&
51 bir mutfa&

87 &
05 ile banyosu vard&
05 . Salondaki geni&
51 koltuklara oturduk. Hakk&
05 salonun dip taraf&
05 ndaki bar&
05 n arkas&
05 na gitmi&
51 ve hepimize i&ccedil ki haz&
05 rlamaya koyulmu&
51 tu. Normal olarak ona dikkat etmemem gerekiyordu ama, ka&ccedil amak hareketleri ilgimi &ccedil ekti&

87 i i&ccedil in, &ccedil akt&
05 rmadan yapt&
05 klar&
05 n&
05 izlemeye ba&
51 lam&
05 &
51 t&
05 m. Tezgah&
05 n &uuml st&uuml ne &ouml nce &uuml &ccedil bardak koymu&
51 tu. Ellerini tekrar tezgah&
05 n alt&
05 na g&ouml t&uuml rd&uuml &

87 &uuml n&uuml ve bir&
51 eyler yapt&
05 &

87 &
05 n&
05 farketmi&
51 tim. Sanki elindeki bir &
51 eyi sall&
05 yor gibiydi. Sonra bir d&ouml rd&uuml nc&uuml barda&

87 &
05 &ccedil &
05 kar&
05 p &ouml tekilerin yan&
05 na ve sol ba&
51 a yerle&
51 tirdi&

87 ini g&ouml rd&uuml m. Birden o barda&

87 &
05 n i&ccedil ine bir &
51 eyler koydu&

87 u ku&
51 kusuna kap&
05 lm&
05 &
51 t&
05 m.Bir yandan da, onu seyretti&

87 imi anlamas&
05 n&
05 istemiyordum. Gidip mutfaktan bir kova buz getirdi. &Ouml nce buzlar&
05 att&
05 bardaklara, sonra da viski doldurdu. Ku&
51 kulu barda&

87 &
05 sa&

87 eline, bir di&

87 erini de sol eline al&
05 p bize do&

87 ru geldi. Sol elindeki barda&

87 &
05 bana, sa&

87 elindekini de, Can la konu&
51 makta kar&
05 ma verdi. Sonra gidip &ouml b&uuml r iki barda&

87 &
05 da ald&
05 ve birini Can a verip, di&

87 eri elinde, koltuklardan birine oturdu. &
50 imdi s&
05 rf dikkat kesilmi&
51 tim. Kar&
05 m&
05 n barda&

87 &
05 na viski d&
05 &
51 &
05 nda bir &
51 eyler koydu&

87 undan emindim art&
05 k. &
04 &ccedil imden gidip bara bakmak geliyordu ama, sabretmeye &ccedil al&
05 &
51 &
05 yordum. Nas&
05 l olsa bir f&
05 rsat ge&ccedil erdi elime.Hakk&
05 n&
05 n yerine oturdu&

87 u andan itibaren g&ouml zlerini kar&
05 mndan ay&
05 rmad&
05 &

87 &
05 n&
05 farketmekten geri kalmam&
05 &
51 t&
05 m. Yine bacak bacak &uuml st&uuml ne atm&
05 &
51 t&
05 &
50 ule. B&ouml ylece, seyrine doyum olmayacak nefis bir manzara sergiliyordu. Aras&
05 ra konu&
51 mas&
05 n&
05 destekleyen hareketler yaparken hafif&ccedil e &ouml ne e&

87 ildi&

87 inde de, memeleri, yar&
05 yar&
05 ya ortaya &ccedil &
05 k&
05 yordu. Hakk&
05 da, bunlar&
05 n hi&ccedil birini ka&ccedil &
05 rm&
05 yor, kar&
05 m&
05 g&ouml zleriyle yiyordu sanki.Hakk&
05 n&
05 n yerinden kalk&
05 p i&ccedil eri gitti&

87 ini g&ouml rd&uuml &

87 &uuml mde, bekledi&

87 im f&
05 rsat&
05 elime ge&ccedil irdim. Barda&

87 &
05 m&
05 elime al&
05 p, sanki buz eklemek istiyormu&
51 um gibi bar&
05 n arkas&
05 na gittim. Hemen yan&
05 mda, mutfa&

87 a a&ccedil &
05 lan k&uuml &ccedil &uuml k bir pencere vard&
05 ve Hakk&
05 n&
05 n orada bir&
51 eyler yapt&
05 &

87 &
05 n&
05 duyabiliyordum. &Ccedil akt&
05 rmadan tezgah&
05 n alt&
05 na bak&
05 nd&
05 m. G&ouml zlerim, bardaklar&
05 n yan taraf&
05 nda, geriye do&

87 ru itilmi&
51 k&uuml &ccedil &uuml k &
51 i&
51 eyi yakalay&
05 verdi. Can &
05 n da yerinden kalk&
05 p i&ccedil eriye gitti&

87 ini g&ouml r&uuml nce, elimi uzat&
05 p &
51 i&
51 eyi ald&
05 m. Ger&ccedil ekten minik bir &
51 i&
51 eydi bu ve &uuml st&uuml nde “Spanish Fly” yaz&
05 yordu. Birden her &
51 eyi anlam&
05 &
51 t&
05 m. Hakk&
05 , kar&
05 m&
05 azd&
05 rmak i&ccedil in afrodizyak vermi&
51 ti ona.Sonra mutfaktan gelen sesler dikkatimi &ccedil ekti. Hakk&
05 yla Can al&ccedil ak sesle bir &
51 eyler konu&
51 uyorlard&
05 . Elimde buldu&

87 um minik &
51 i&
51 e, dikkatle dinlemeye ba&
51 lad&
05 m. Do&

87 rusu s&
05 rf merak kesilmi&
51 tim.- “Ulan ne bi&ccedil im kar&
05 be…” diyordu Hakk&
05 , “Hani ilik gibi derler ya…”- “G&uuml zel, de&

87 il mi..?”- “G&uuml zel de laf m&
05 ..? &
04 lik gibi dedim ya… Her yeri am, kar&
05 n&
05 n. Bakt&
05 k&ccedil a sikim kalk&
05 yor…”- “Ne adams&
05 n be…”- “Ne adam&
05 var m&
05 &
51 imdi bunun… O g&ouml t&uuml n g&uuml zelli&

87 ine baksana… &Uuml stelik bir de a&ccedil &
05 yor orospu… Valla sikemezsem deliririm…”- “Olur mu yav..? Kocas&
05 var…”- “Kocas&
05 n&
05 bo&
51 ver can&
05 m…”- “Nas&
05 l bo&
51 vereyim yani… Herif burada…”- “Ne yani..? Sen sikmek istemez miydin..?”- “Tabii ki isterdim… Ama nas&
05 l yap&
05 caz ki..?”- “Sand&
05 &

87 &
05 n kadar zor de&

87 il o&

87 lum… Sen bana b&
05 rak bu i&
51 leri…”- “Lan manyakl&
05 k etme… Nas&
05 l sikeceksin kar&
05 y&
05 kocas&
05 n&
05 n yan&
05 nda..?”- “Oras&
05 na kar&
05 &
51 ma… Sen sikmek istiyor musun onu s&ouml yle bana…”- “&
04 stiyorum tabii deli misin..? Y&
05 llard&
05 r istiyorum zaten de, bir t&uuml rl&uuml denk getiremiyorum i&
51 te…”- “Tamam o zaman… &Ouml nce ben sikerim, sonra sen… Sonra da, istersen beraber sikeriz…”- “Sen u&ccedil uyorsun valla…”- “Ne u&ccedil mas&
05 o&

87 lum..? Kar&
05 n&
05 n am&
05 yan&
05 yor am&
05 … Vermek i&ccedil in i&ccedil i gidiyordur &
51 imdi…”- “Tabii, senin yak&
05 &
51 &
05 kl&
05 l&
05 &

87 &
05 na tav oldu de&

87 il mi..?”- “O&

87 lum sen hakkaten safs&
05 n be… Kar&
05 n&
05 n i&ccedil kisine ilac&
05 dayad&
05 m… G&ouml rm&uuml yor musun, yerinde duram&
05 yor…”- “Sen &
51 eytan&
05 n tekisin… Peki kocas&
05 ne olacak..?”- “Onu da i&ccedil kiyle bay&
05 lt&
05 r&
05 z nas&
05 l olsa…”Konu&
51 malar&
05 bitmek &uuml zereydi. Elimdeki &
51 i&
51 eyi ald&
05 &

87 &
05 m yere koyup, yakalanmadan bardan uzakla&
51 t&
05 m ve gidip yerime oturdum. Duyduklar&
05 m ve buldu&

87 um afrodizyak &
51 i&
51 esi beni serseme &ccedil evirmi&
51 ti. Hakk&
05 yla yeni tan&
05 &
51 m&
05 &
51 t&
05 k. Can a s&ouml ylerken duydu&

87 um kadar&
05 yla da, herif daha ilk g&ouml r&uuml &
51 te kar&
05 m&
05 n i&ccedil ine d&uuml &
51 m&uuml &
51 ve onu sikmeyi sakarya escort bayan kafaya koymu&
51 tu. Bizi eve davet etmesinin ard&
05 nda yatan nedenin bu oldu&

87 unu, art&
05 k biliyordum. Kafas&
05 ndan ge&ccedil enleri ger&ccedil ekle&
51 tirebilmek i&ccedil in de, daha oturur oturmaz, kar&
05 ma afrodizyakl&
05 i&ccedil ki vermi&
51 ti. Onu b&ouml ylece azd&
05 r&
05 p, beni de sarho&
51 edip bay&
05 ltt&
05 ktan sonras&
05 yla ilgili niyetlerini de, Can a a&ccedil &
05 k a&ccedil &
05 k s&ouml ylemi&
51 ti zaten. &Uuml stelik bu yetmiyormu&
51 gibi, Can da kar&
05 m&
05 sikmek niyetindeydi.Do&

87 rusu, iyi yere d&uuml kkan a&ccedil m&
05 &
51 t&
05 k.B&uuml t&uuml n bu olanlar son derece garipti tabii. Ama, ayn&
05 anda daha da garip bir bir &
51 ey dikkatimi &ccedil ekmi&
51 ti. O da hi&ccedil k&
05 zmam&
05 &
51 olmamd&
05 . Normal olarak i&ccedil imi doldurmas&
05 gereken &ouml fke ortada yoktu. Onun yerine, son derece tahrik oldu&

87 umu hissediyor ve &
51 a&
51 &
05 r&
05 yordum. &
50 a&
51 mayacak gibi de&

87 ildi zaten. Herifler kar&
05 m&
05 sikmeye niyetlenip, bunun i&ccedil in planlar yap&
05 yordu ve benim tepkim ise, sikimin kalkmas&
05 olmu&
51 tu.Kar&
51 &
05 mda oturan &
50 ule ye bakt&
05 m. &
04 &ccedil kisi bitmek &uuml zereydi ve anlad&
05 &

87 &
05 m kadar&
05 yla afrodizyak etkisini g&ouml stermeye ba&
51 lam&
05 &
51 t&
05 bile. Yanaklar&
05 n&
05 n hafif&ccedil e k&
05 zard&
05 &

87 &
05 n&
05 , g&ouml zlerinin parlamaya ba&
51 lad&
05 &

87 &
05 n&
05 g&ouml rebiliyordum. Ete&

87 i de, sanki ba&
51 ta oldu&

87 undan daha fazla s&
05 yr&
05 lm&
05 &
51 gibiydi. Bacaklar&
05 n&
05 n g&uuml zelli&

87 i, Hakk&
05 y&
05 anlamama yard&
05 mc&
05 oluyordu. Ger&ccedil ekten de sik kald&
05 r&
05 c&
05 bir manzara sergiliyordu kar&
05 m. Fazla d&uuml &
51 &uuml nmeme zaman kalmadan, Can la Hakk&
05 salona geri d&ouml nd&uuml ler.Hakk&
05 art&
05 k en k&uuml &ccedil &uuml k bir hareketini bile ka&ccedil &
05 rmadan &
50 ule yi izliyordu. B&ouml ylece ortala ilgin&ccedil bir durum &ccedil &
05 km&
05 &
51 oluyordu. Can la Hakk&
05 n&
05 n &uuml st&uuml nde, planlar&
05 yla ilgili bir gerilim vard&
05 . Ben onlar&
05 n niyetini bildi&

87 im i&ccedil in gerilim i&ccedil indeydim. &
50 ule ise b&uuml t&uuml n bu geli&
51 melerin d&
05 &
51 &
05 nda kalm&
05 &
51 t&
05 . Hi&ccedil bir &
51 eyden haberi yoktu ve hem ak&
51 am boyu i&ccedil ti&

87 i viskilerden kaynaklanan kafa iyili&

87 iyle, keyfi son derece yerinde, oturuyordu. Afrodizyak da &uuml zerindeki etkisini g&ouml stermeye ba&
51 lam&
05 &
51 olmal&
05 yd&
05 . Eskisi kadar sakin g&ouml r&uuml nm&uuml yor, yerinde k&
05 p&
05 rdan&
05 p duruyordu. En hareketlenen yeri de bacaklar&
05 yd&
05 . Bu y&uuml zden ete&

87 i art&
05 k iyice s&
05 yr&
05 lm&
05 &
51 t&
05 .&
04 &ccedil kisi bitti&

87 inde, Hakk&
05 yerinden f&
05 rlay&
05 p barda&

87 &
05 onun elinden neredeyse kapt&
05 . Bu arada benim i&ccedil kim de bitmi&
51 ti. &
04 kimizin bardaklar&
05 yla yeniden bar&
05 n arkas&
05 na doland&
05 ve &
50 ule nin barda&

87 &
05 n&
05 yine tezgah&
05 n alt&
05 na indirdi. Herif kar&
05 m&
05 n yeteri derecede azmam&
05 &
51 oldu&

87 unu d&uuml &
51 &uuml n&uuml yor olmal&
05 yd&
05 . Onu uyand&
05 rmamak i&ccedil in, bak&
05 &
51 lar&
05 m&
05 yeniden Can a &ccedil evirdim. Galiba en iyisi, olaylar&
05 kendi ak&
05 &
51 &
05 na b&
05 rakmakt&
05 . Neler olabilece&

87 ini merak etmeye ba&
51 lam&
05 &
51 t&
05 m.Hakk&
05 viski barda&

87 &
05 n&
05 elime verdi&

87 inde, neredeyse tepeleme doldurmu&
51 oldu&

87 unu g&ouml rd&uuml m. Adam&
05 n niyeti, benden biran &ouml nce kurtulmakt&
05 . Ama, benim i&ccedil kiye ne kadar dayanakl&
05 oldu&

87 umu bilmiyordu tabii. Sesimi &ccedil &
05 karmadan, koca bir yudum ald&
05 m viskiden. Sonra da kar&
05 m&
05 n viskisini dudaklar&
05 na g&ouml t&uuml r&uuml &
51 &uuml n&uuml ve i&ccedil i&
51 ini izledim. Ger&ccedil ekte i&ccedil ti&

87 inin ne oldu&

87 unu bilse, ne d&uuml &
51 &uuml n&uuml rd&uuml acaba?Bir s&uuml re sonra &
50 ule i&ccedil kisini de yar&
05 lam&
05 &
51 t&
05 . Bu arada afrodizyak da, etkisini iyice g&ouml stermeye ba&
51 lam&
05 &
51 ve art&
05 k yerinde duramaz olmu&
51 tu. Birara e&

87 ilip ayakkaplar&
05 n&
05 &ccedil &ouml zd&uuml ve &ccedil &
05 kard&
05 . Sonra da koltukta yan d&ouml n&uuml p, bacaklar&
05 n&
05 koltu&

87 un kol dayama yerinin &uuml st&uuml nden sark&
05 tt&
05 . &
50 imdi ete&

87 i daha da s&
05 yr&
05 lm&
05 &
51 t&
05 tabii. &Uuml &ccedil &uuml m&uuml z de, &ccedil &
05 plak kal&ccedil as&
05 n&
05 g&ouml rebiliyorduk. &Uuml stelik b&ouml yle otururken v&uuml cudu iyice b&uuml k&uuml ld&uuml &

87 &uuml i&ccedil in giysisinin &ouml n k&
05 sm&
05 da oyunlar oynamaya ba&
51 lam&
05 &
51 , memelerinden biri, neredeyse ucuna kadar meydana &ccedil &
05 km&
05 &
51 t&
05 . Hakk&
05 n&
05 n da, Can &
05 n da g&ouml zlerinin parlad&
05 &

87 &
05 n&
05 g&ouml rebiliyordum.&Ccedil akt&
05 rmadan Hakk&
05 y&
05 incelemeye ba&
51 lad&
05 m. Can a mutfakta, “kar&
05 ya bakt&
05 k&ccedil a sikim kalk&
05 yor” derken yalan s&ouml ylememi&
51 ti. Ger&ccedil i bacak bacak &uuml st&uuml ne at&
05 p biraz gizlemi&
51 ti ama, yine de, pantolonun &ouml n&uuml nde kocaman bir kabar&
05 kl&
05 k meydana geldi&

87 ini g&ouml rebiliyordum. Sonra Can &
05 n sikinin de kalkm&
05 &
51 oldu&

87 unu farkettim. Bu durum daha da tahrik olmama yol a&ccedil arak, beni iyice &
51 a&
51 &
05 rtt&
05 . Sanki benli&

87 imin derinliklerinde hep gizli kalm&
05 &
51 bir &
51 eyler ortaya &ccedil &
05 k&
05 yordu. Ba&
51 ka t&uuml rl&uuml bir a&ccedil &
05 klama bulam&
05 yordum. &Ouml yle ya, iki erkek kar&
05 m&
05 sikmeyi kafalar&
05 na koymu&
51 tu ve ben bunu biliyordum. Uygun zaman&
05 n gelmesini beklerlerken de, kalkm&
05 &
51 sikleriyle onu seyrediyorlard&
05 . &
50 ule de pe&
51 pe&
51 e devirdi&

87 i afrodizyakl&
05 iki bardak viskiden sonra, g&uuml zelliklerini b&uuml y&uuml k bir umursamazl&
05 kla sergilemeye ba&
51 lam&
05 &
51 t&
05 . Benim b&uuml t&uuml n bunlara tepkim ise tahrik olmak ve sikimin kalkmas&
05 oluyordu.Hakk&
05 yerinden kalk&
05 p &
50 ule ye do&

87 ru y&uuml r&uuml d&uuml &

87 &uuml nde, d&uuml &
51 &uuml ncelerim da&

87 &
05 ld&
05 . Dikkatimi, yine onu izlemeye verdim. &Ccedil &uuml nk&uuml niyetinin, onun bo&
51 alan barda&

87 &
05 n&
05 almak oldu&

87 unu anlam&
05 &
51 t&
05 m. S&
05 rt&
05 bana d&ouml n&uuml k oldu&

87 u i&ccedil in ben g&ouml remiyordum ger&ccedil i ama, &
50 ule, Hakk&
05 n&
05 n pantolonundaki kocaman kabar&
05 kl&
05 &

87 &
05 mutlaka farketmi&
51 olmal&
05 yd&
05 . Dumanl&
05 g&ouml zlerle oraya bakt&
05 &

87 &
05 n&
05 g&ouml rd&uuml &

87 &uuml mde, yan&
05 lmad&
05 &

87 &
05 m&
05 anlad&
05 m. Kendisi i&ccedil in kalkan siki g&ouml rm&uuml &
51 t&uuml . Hakk&
05 da, bilin&ccedil li bir bi&ccedil imde yava&
51 hareket ediyor ve sanki kendini seyrettirmek istiyordu. Sonunda elinde bardakla bara y&ouml neldi&

87 inde, yine ustaca bir manevrayla kendini bana &ouml nden g&ouml stermeden ge&ccedil ip gitti. Onun bu i&
51 leri &ccedil ok iyi bildi&

87 ini anlad&
05 m ben de.Bu sefer viskiye afrodizyak kar&
05 &
51 t&
05 rmaya gerek g&ouml rmemi&
51 ti. Ama barda epeyce oyaland&
05 . Sikinin inmesini bekledi&

87 ini biliyordum. Sonra &
50 ule nin i&ccedil kisini getirip, benim daha tam bo&
51 almam&
05 &
51 barda&

87 &
05 m&
05 ald&
05 . &Ouml yle ya, sarho&
51 edilip devre d&
05 &
51 &
05 b&
05 rak&
05 lmas&
05 gereken bendim. Kar&
05 m ise k&
05 vam&
05 na gelmi&
51 gibi g&ouml r&uuml n&uuml yordu. Bu sefer de tepeleme doluydu barda&

87 &
05 m. O an i&ccedil in yapabilecek tek &
51 ay vard&
05 . O da Can ve Hakk&
05 n&
05 n yapt&
05 &

87 &
05 n&
05 yap&
05 p, &
50 ule yi seyretmekti.Do&

87 rusunu s&ouml ylemek gerekirse g&ouml zlerimizin &ouml n&uuml ndeki manzara, ger&ccedil ekten de seyretmeye de&

87 erdi. Kar&
05 m bizlere yan d&ouml nm&uuml &
51 , bacaklar&
05 koltu&

87 un kol dayama yerinin &uuml st&uuml ne uzatm&
05 &
51 otururken, d&
05 &
51 tarafta kalan baca&

87 &
05 n&
05 &ouml tekinin &uuml st&uuml ne atm&
05 &
51 t&
05 . B&ouml ylece &ccedil &
05 plak kal&ccedil as&
05 daha &ccedil ok g&ouml r&uuml n&uuml r hale gelmi&
51 ti. Ger&ccedil i Can la Hakk&
05 , onun k&
05 &ccedil &
05 nda k&uuml lot olmad&
05 &

87 &
05 ndan hen&uuml z emin olamam&
05 &
51 lard&
05 ama, iyice ku&
51 kulanm&
05 &
51 lard&
05 herhalde. Bu yetmiyormu&
51 gibi, s&uuml rekli olarak ayak parmaklar&
05 n&
05 oynat&
05 p duruyordu. &Uuml &ccedil &uuml m&uuml z de ba&
51 ka tarafa bakamaz olmu&
51 tuk. Ama o, b&ouml yle oturmaktan s&
05 k&
05 lm&
05 &
51 t&
05 galiba. Bacaklar&
05 n&
05 indirip, tekrar y&uuml z&uuml n&uuml bize d&ouml nd&uuml . Bunu yaparken bacaklar&
05 iyice aralanm&
05 &
51 ve k&
05 sa bin an i&ccedil in am&
05 n&
05 n k&
05 llar&
05 ortaya &ccedil &
05 km&
05 &
51 t&
05 . &
04 &
51 te bu &ouml ld&uuml r&uuml c&uuml darbeydi. Art&
05 k Can da Hakk&
05 da, kar&
05 m&
05 n kilotu olmad&
05 &

87 &
05 n&
05 biliyordu.H&
05 zla d&uuml &
51 &uuml n&uuml yor, duygular&
05 m&
05 inceliyor ve ne yapmak gerekti&

87 i konusunda bir karar vermeye &ccedil al&
05 &
51 &
05 yordum. G&ouml zlerimin &ouml n&uuml nde, Can ve Hakk&
05 n&
05 n kar&
05 m&
05 nas&
05 l sikeceklerinin resimleri u&ccedil u&
51 maya ba&
51 lam&
05 &
51 t&
05 . Bunu son derece g&uuml &ccedil l&uuml bir bi&ccedil imde arzulad&
05 &

87 &
05 m&
05 n fark&
05 ndayd&
05 m. Peki nas&
05 l olacakt&
05 bu i&
51 ? Akl&
05 ma ilk gelen, Hakk&
05 n&
05 n istedi&

87 i gibi sarho&
51 olup bay&
05 lmak ve b&ouml ylece onlara arad&
05 klar&
05 f&
05 rsat&
05 vermekti. Ama olup bitecekleri mutlaka seyretmek de istiyordum. &Uuml stelik kar&
05 m&
05 n seyredildi&

87 ini, en az&
05 ndan &
51 imdilik bilmemesi de gerekiyordu. Aksi halde kendini b&
05 rakamayaca&

87 &
05 ndan emindim. Her neyse, ilk yapmam gereken, bay&
05 lma nuramas&
05 yd&
05 .Barda&

87 &
05 mda kalan viskiyi kafama dikip, peltekle&
51 tirmeye &ouml zen g&ouml sterdi&

87 im bir dille Hakk&
05 ya “kendime bir i&ccedil ki daha al&
05 p alamayaca&

87 &
05 m&
05 ” sordum. Bu onu &ouml ylesine mutlu etmi&
51 ti ki, anlatamam. Bardan doldurdu&

87 um bardakla tekrar yerime oturdu&

87 umda, &
50 ule, biraz daha yerinde duramaz hale gelmi&
51 ti. &
50 imdi kal&ccedil alar&
05 n&
05 koltu&

87 un &ouml n taraf&
05 na getirip iyice arkas&
05 na yaslanm&
05 &
51 durumda oturuyordu. &Ccedil &
05 plak ayaklar&
05 n&
05 n yaln&
05 zca parmak u&ccedil lar&
05 yere de&

87 iyordu. Dizleri, bir kar&
05 &
51 tan fazla ayr&
05 kt&
05 ve ete&

87 i alabildi&

87 ine s&
05 yr&
05 lm&
05 &
51 t&
05 . Ete&

87 in kuma&
51 &
05 n&
05 bacaklar&
05 n&
05 n aras&
05 na soktu&

87 u i&ccedil in, am&
05 g&ouml r&uuml nm&uuml yordu.Beklenenin aksine, duydu&

87 um heyecan&
05 n etkisinden olacak, cin gibi ay&
05 lm&
05 &
51 t&
05 m sanki. Ama bunu kimse bilmiyordu. Aksine, Can da Hakk&
05 da, art&
05 k d&uuml &
51 mek &uuml zere oldu&

87 umdan emin gibiydiler. Hakk&
05 , &
50 ule nin tam kar&
51 &
05 s&
05 nda oturuyordu. Art&
05 k beni fazla umursamad&
05 &

87 &
05 i&ccedil in de, ilgin&ccedil &
51 eyler yapmaya ba&
51 lam&
05 &
51 t&
05 . T&
05 pk&
05 kar&
05 m gibi, o da kal&ccedil alar&
05 n&
05 koltu&

87 un &ouml n taraf&
05 na kayd&
05 rm&
05 &
51 , arkaya iyice yaslan&
05 p, yar&
05 yatar duruma gelmi&
51 ti. Bacaklar&
05 alabildi&

87 ine aral&
05 kt&
05 . Pantolonun &ouml n&uuml ndeki kocaman kabar&
05 kl&
05 k, a&ccedil &
05 k&ccedil a g&ouml r&uuml l&uuml yordu. sakarya escort &Uuml stelik, sanki i&
51 i garantiye almak istiyormu&
51 gibi, zaman zaman elini g&ouml t&uuml r&uuml p kalkm&
05 &
51 sikini ok&
51 uyor ve bunu yapaken de, &
50 ule nin g&ouml zlerinin i&ccedil ine bak&
05 yordu.Kar&
05 m da g&ouml zlerini, kendisi i&ccedil in kalkt&
05 &

87 &
05 n&
05 bildi&

87 i sikten alam&
05 yordu bir t&uuml rl&uuml . A&

87 z&
05 yar&
05 aral&
05 kt&
05 . G&ouml zleri bu&

87 ulanm&
05 &
51 t&
05 . Burun kanatlar&
05 n&
05 n oynad&
05 &

87 &
05 n&
05 g&ouml rebiliyordum. Art&
05 k tam sikilecek k&
05 vama gelmi&
51 ti ve sikilmeyi son derece istedi&

87 ini de belli ediyordu. Birden yerinden kalkmas&
05 , &uuml &ccedil &uuml m&uuml z&uuml de &
51 a&
51 &
05 rtt&
05 . Parmaklar&
05 n&
05 n ucunda, kal&ccedil alar&
05 n&
05 &ccedil alkalayarak bara do&

87 ru y&uuml r&uuml mesini hep birlikte seyrettik. Bar&
05 n arkas&
05 na ge&ccedil ip barda&

87 &
05 n&
05 tezgah&
05 n &uuml st&uuml ne koydu ve elini buz kovas&
05 na dald&
05 rd&
05 . Ayn&
05 anda da Hakk&
05 f&
05 rlad&
05 yerinden ve h&
05 zla onun yan&
05 na gitti. &
50 imdi ikisi de tezgah&
05 n arkas&
05 ndayd&
05 lar ve Hakk&
05 kar&
05 ma yard&
05 m ediyormu&
51 gibi g&ouml r&uuml n&uuml yordu.Can da ben de onlar&
05 dikkatle seyrediyorduk. Ama ikisinin de bize ald&
05 rd&
05 &

87 &
05 yoktu. Bizimle hi&ccedil ilgilenmiyorlard&
05 sanki. &
50 ule nin iki eli de tezgah&
05 n &uuml st&uuml ndeydi. Bir eliyle barda&

87 &
05 n&
05 tutmu&
51 tu, di&

87 eriyle de buz kovas&
05 ndan ald&
05 &

87 &
05 buzlar&
05 barda&

87 a koyuyordu. Hakk&
05 onun sol taraf&
05 ndayd&
05 . Sol eliyle viski &
51 i&
51 esini tutmu&
51 tu. Sa&

87 eli ise a&
51 a&

87 &
05 dayd&
05 . Kar&
05 ma biraz daha sokuldu&

87 unda, bir &
51 eyler yapaca&

87 &
05 ndan ku&
51 kuland&
05 m. Neredeyse ayn&
05 anda &
50 ule nin y&uuml z&uuml nde garip bir ifade belirdi. Sars&
05 ld&
05 &

87 &
05 n&
05 ve alt duda&

87 &
05 n&
05 &
05 s&
05 rd&
05 &

87 &
05 n&
05 g&ouml rd&uuml m. Hakk&
05 n&
05 n elini arkadan getirip ete&

87 inin alt&
05 na, bacaklar&
05 n&
05 n aras&
05 na soktu&

87 undan emindim. Do&

87 rusu herifi alk&
05 &
51 lamak gerekiyordu. Ger&ccedil ekten son derece cesurdu.Sonra kar&
05 m&
05 n v&uuml cudu daha da &
51 iddetle sars&
05 ld&
05 . G&ouml zlerini kapam&
05 &
51 t&
05 . Bir eli barda&

87 &
05 kavram&
05 &
51 , &ouml b&uuml r eli buz kovas&
05 n&
05 n i&ccedil inde, donup kalm&
05 &
51 t&
05 sanki. Hakk&
05 n&
05 n am&
05 yla oynad&
05 &

87 &
05 n&
05 anlamamak i&ccedil in salak olmak gerekirdi. Sikimin &ccedil atlayacak hale geldi&

87 ini ve zonklad&
05 &

87 &
05 n&
05 hissediyordum. &
50 ule de son derece heyecanlanm&
05 &
51 olmal&
05 yd&
05 . V&uuml cudunun g&ouml r&uuml nen &uuml st k&
05 sm&
05 na bakarak, alt k&
05 sm&
05 n&
05 n k&
05 vr&
05 l&
05 p b&uuml k&uuml ld&uuml &

87 &uuml n&uuml anlayabiliyordum. Herif kar&
05 m&
05 parma&

87 &
05 yla sikiyordu d&uuml ped&uuml z. O da bundan &ccedil ok b&uuml y&uuml k bir zevk al&
05 yordu. Zaman kavram&
05 n&
05 yitirdi&

87 im i&ccedil in, &ouml yle ne kadar kald&
05 klar&
05 n&
05 n fark&
05 nda de&

87 ildim. Sonra &
50 ule nin v&uuml cudu hafif hafif sars&
05 lmaya ba&
51 lad&
05 . Beli geliyordu. &
04 &
51 ler, kelimenin tam anlam&
05 yla kontrolden &ccedil &
05 km&
05 &
51 t&
05 art&
05 k.Kendini toparlay&
05 p elinde barda&

87 &
05 yla tekrar yerine giderken, benimle g&ouml zg&ouml ze gelemedi kar&
05 m. Ama oturu&
51 una bak&
05 l&
05 rsa, ya&
51 ad&
05 &

87 &
05 ndan pi&
51 man oldu&

87 u s&ouml ylenemezdi. &
50 imdi dizleri daha da aral&
05 k oturuyordu. Ger&ccedil i yine ete&

87 in kuma&
51 &
05 n&
05 bacaklar&
05 n&
05 n aras&
05 na sokup kas&
05 klar&
05 n&
05 &ouml rtm&uuml &
51 t&uuml ama, yaln&
05 zca ancak k&uuml &ccedil &uuml k bir kilotun &ouml rtebilece&

87 i kadar bir yer gizlenmi&
51 durumdayd&
05 . Buna kar&
51 &
05 l&
05 k, iki baca&

87 &
05 n&
05 n da i&ccedil taraf&
05 nda, hafif&ccedil e parlayan bir &
05 slakl&
05 k oldu&

87 unu g&ouml rebiliyordum. Hakk&
05 ise hala bar&
05 n arkas&
05 ndayd&
05 ve Can a bakarak, pis pis s&
05 r&
05 t&
05 yordu. Sonra o da gelip yerine oturdu ve &
50 ule nin g&ouml zlerinin i&ccedil ine bakarak, sa&

87 elinin i&
51 aret parma&

87 &
05 n&
05 a&

87 z&
05 na g&ouml t&uuml r&uuml p emmeye ba&
51 lad&
05 . Ger&ccedil ekten de ustayd&
05 herif.Art&
05 k i&
51 i fazla uzatmamak gerekti&

87 inin fark&
05 ndayd&
05 m. Ya kar&
05 m&
05 al&
05 p oradan gidecektim, ya da kal&
05 p onu sikmelerine izin verecektim. Mant&
05 &

87 &
05 m gitmeyi, duygular&
05 m ise bir yolunu bulup, Hakk&
05 ya Can a arad&
05 klar&
05 f&
05 rsat&
05 vermeyi ve onlar kar&
05 m&
05 sikerken seyretmeyi emrediyordu. Sonunda duygular&
05 m kazand&
05 .&
04 yice sallanarak kalkt&
05 m koltuktan. Sonra da Hakk&
05 ya, i&ccedil erde biraz yat&
05 p kendime gelebilece&

87 im bir oda olup olmad&
05 &

87 &
05 n&
05 sordum. O da, Can da &ccedil ok sevinmi&
51 lerdi tabii. Bu arada &
50 ule nin de rahatlad&
05 &

87 &
05 n&
05 farkediyordum. Hakk&
05 &ouml n&uuml me d&uuml &
51 &uuml p beni, i&ccedil erdeki k&uuml &ccedil &uuml k bir odaya g&ouml t&uuml rd&uuml . Kilitteki anahtar&
05 g&ouml r&uuml nce, deli gibi sevindim.- “Ben uyuycam… Tamam m&
05 ..?” dedim iyice yay&
05 lan bir dille, “Kimse beni rahats&
05 z etmesin bak haaa…”Sonra da kap&
05 y&
05 kapat&
05 p anahtar&
05 &ccedil evirdim. Bir s&uuml re kap&
05 n&
05 n &ouml n&uuml nde kald&
05 Hakk&
05 . Hatta kap&
05 y&
05 a&ccedil may&
05 bile denedi. Sonra uzakla&
51 t&
05 &

87 &
05 n&
05 duydum. Hemen terasa a&ccedil &
05 lan kap&
05 ya y&ouml neldim. Hi&ccedil g&uuml r&uuml lt&uuml &ccedil &
05 karmadan a&ccedil &
05 ld&
05 kap&
05 . Ayakkab&
05 lar&
05 m&
05 &ccedil &
05 kar&
05 p, teras&
05 n beton zemininde sessizce y&uuml r&uuml yerek salonun pencerelerine do&

87 ru gittim. &
04 nce t&uuml l perdeler, i&ccedil eriyi oldu&

87 u gibi g&ouml rmeme olanak veriyordu. Onlar&
05 n beni g&ouml rmesi ise &ccedil ok zordu. Ayr&
05 ca kimsenin bakaca&

87 &
05 n&
05 da sanm&
05 yordum. En b&uuml y&uuml k avantaj&
05 m, &uuml stlerdeki &uuml &ccedil k&uuml &ccedil &uuml k cam&
05 n da a&ccedil &
05 k olmas&
05 yd&
05 . Bu sayede, her &
51 eyi duyabilecektim.&
50 ule nin oturdu&

87 u koltuk cama &ccedil ok yak&
05 nd&
05 . Bulundu&

87 um yerle aras&
05 nda yaln&
05 zca iki metre kadar mesafe vard&
05 . Onu yandan seyrediyordum. O kadar h&
05 zl&
05 gelmi&
51 tim ki, Hakk&
05 daha yeni giriyordu salona. Hi&ccedil duraklamadan, kar&
05 m&
05 n oturdu&

87 u koltu&

87 a do&

87 ru y&uuml r&uuml d&uuml ve &ouml n&uuml nde yere diz &ccedil &ouml kt&uuml . Elini uzat&
05 p kar&
05 m&
05 n baca&

87 &
05 n&
05 n i&ccedil taraf&
05 n&
05 ok&
51 amaya ba&
51 lad&
05 .- “Can…” dedi sorda da, “Sen biraz st&uuml dyoya gitsene…”Ona bakmam&
05 &
51 t&
05 bile. G&ouml zleri kar&
05 m&
05 n bacaklar&
05 n&
05 n aras&
05 na dikiliydi. &
50 ule de, g&ouml zlerini ondan ay&
05 ram&
05 yordu. Hakk&
05 &ouml teki elini de g&ouml t&uuml r&uuml p bacaklar&
05 n&
05 iyice birbirinden ay&
05 rd&
05 &

87 &
05 nda, koltukta biraz daha &ouml ne kay&
05 p, kal&ccedil alar&
05 n&
05 iyice kenara getirdi yaln&
05 zca. &
50 imdi ete&

87 i neredeyse beline kadar s&
05 yr&
05 lm&
05 &
51 t&
05 . Hakk&
05 , az &ouml nce parma&

87 &
05 n&
05 soktu&

87 u o g&uuml zelim am&
05 n &
51 imdi tam i&ccedil ine bak&
05 yordu. Sonra ba&
51 &
05 , kar&
05 m&
05 n kas&
05 klar&
05 na g&ouml m&uuml l&uuml verdi.- “Ohhhhh…” diye inledi &
50 ule.Ayaklar&
05 n&
05 n yerden kesildi&

87 ini ve havalan&
05 p Hakk&
05 n&
05 n omuzlar&
05 na yerle&
51 ti&

87 ini g&ouml rd&uuml m. Daha iyi yalanmak i&ccedil in, kendini tabak gibi a&ccedil m&
05 &
51 t&
05 &
51 imdi. Bir elini uzat&
05 p parmaklar&
05 n&
05 Hakk&
05 n&
05 n sa&ccedil lar&
05 aras&
05 na ge&ccedil irirken, &ouml b&uuml r eli de memelerini ok&
51 amaya ba&
51 lam&
05 &
51 t&
05 . O kadar &ccedil ok heyecanlanm&
05 &
51 t&
05 m ki, neredeyse belim gelecekti. G&ouml zlerimin &ouml n&uuml ndeki manzara o kadar g&uuml zeldi ki, kelimelerle anlat&
05 lmas&
05 m&uuml mk&uuml n de&

87 ilmi&
51 gibi geliyordu bana. Kar&
05 m kendinden ge&ccedil mi&
51 gibiydi. Afrodizyak etkisiyle saatlerden beri alev alev yanmakta olan am&
05 n&
05 n i&ccedil ine giren dil, onu mestetmi&
51 ti. Sonra t&uuml m v&uuml cudu sars&
05 lmaya ba&
51 lad&
05 . Beli geliyordu. Kendini tutamam&
05 &
51 t&
05 .&
50 ule nin ne kadar g&uuml zel siki&
51 ti&

87 ini, sikilmeyi ne kadar sevdi&

87 ini, benim kadar iyi bilen olamazd&
05 . &
50 imdiye kadar yapt&
05 klar&
05 na bakarak, Hakk&
05 n&
05 n da h&
05 zl&
05 bir sikici oldu&

87 u yarg&
05 s&
05 na var&
05 yordum. &
04 kisi biraraya geldiklerinde, ortaya seyrine doyum olmayacak bir siki&
51 &ccedil &
05 kaca&

87 &
05 nan emindim. G&ouml rd&uuml klerim de, bu d&uuml &
51 &uuml ncemin yanl&
05 &
51 olmad&
05 &

87 &
05 n&
05 belli ediyordu.Kar&
05 m yine &ccedil &
05 rp&
05 nmaya ba&
51 lam&
05 &
51 t&
05 . Hakk&
05 dilini &ccedil ok ustaca kullan&
05 yor olmal&
05 yd&
05 . Y&
05 llard&
05 r yalamaya doyamad&
05 &

87 &
05 m o g&uuml zelim am&
05 n, &
51 imdi onun a&

87 z&
05 n&
05 n alt&
05 nda nas&
05 l a&ccedil &
05 ld&
05 &

87 &
05 n&
05 g&ouml r&uuml r gibiydim. Birden derin bir “I&
05 mmmmmhhhhh” &ccedil &
05 kt&
05 &
50 ule nin a&

87 z&
05 ndan. T&uuml k v&uuml cudu sars&
05 l&
05 yor, tekrar beli geliyordu.Sonra Hakk&
05 n&
05 n durdu&

87 unu ve ba&
51 &
05 n&
05 kar&
05 m&
05 n bacaklar&
05 aras&
05 ndan &ccedil &
05 kard&
05 &

87 &
05 n&
05 g&ouml rd&uuml m. Birden aya&

87 a kalkt&
05 ve pantolonunu &ccedil &ouml zmeye ba&
51 lad&
05 . Ak&
05 l almayacak kadar k&
05 sa bir s&uuml re sonra belden a&
51 a&

87 &
05 s&
05 &ccedil &
05 plak kalm&
05 &
51 t&
05 . G&ouml zlerimi sikinden alam&
05 yordum. Bekledi&

87 imden, sand&
05 &

87 &
05 mdan &ccedil ok daha b&uuml y&uuml kt&uuml . T&
05 pk&
05 sahibinin &ccedil &
05 plak bacaklar&
05 gibi, onun da neredeyse her taraf&
05 k&
05 llarla kapl&
05 yd&
05 . &
50 ule nin g&ouml zleri de o noktada kitlenip kalm&
05 &
51 t&
05 sanki. B&uuml y&uuml lenmi&
51 gibi, biraz sonra i&ccedil ine girecek olan bu allameyi seyrediyordu. Elini g&ouml t&uuml r&uuml p, am&
05 n&
05 ok&
51 amaya ba&
51 lad&
05 . Bulundu&

87 um yerden g&ouml remiyordum ama parmaklar&
05 n&
05 n alt&
05 ndaki am&
05 n, t&
05 pk&
05 susam&
05 &
51 bir a&

87 &
05 z gibi a&ccedil &
05 lm&
05 &
51 , i&ccedil ine girecek siki sab&
05 rs&
05 zl&
05 kla beklemekte oldu&

87 undan emindim.Hakk&
05 da acele ediyordu zaten. Yeniden kar&
05 ma sokuldu ve bacaklar&
05 n&
05 dizlerinin arkalar&
05 ndan tutarak kald&
05 rd&
05 , sonra da g&ouml &

87 s&uuml ne do&

87 ru bast&
05 r&
05 p, onu adeta ikiye katlad&
05 . Kendi de, dizlerini biraz b&uuml k&uuml p iyice sokuldu ona. Siki, az sonra i&ccedil ine girece&

87 i o g&uuml zelim am&
05 n dudaklar&
05 na s&uuml r&uuml nmeye ba&
51 lam&
05 &
51 t&
05 bile. Birden &
50 ule nin elini uzatt&
05 &

87 &
05 n&
05 ve parmaklar&
05 n&
05 n Hakk&
05 n&
05 n sikinin &ccedil evresine doland&
05 &

87 &
05 n&
05 g&ouml rd&uuml m.- “Hadi sok art&
05 k n olursun…” dedi, yalvaran bir sesle, “Ohhhh sok bana hadi…”- “Sikilmek mi istiyorsun..?”- “Ohhh evet… Ohhhh sikilmek istiyorum… Hadi sok n olursun…”- “Kocan i&ccedil erde s&
05 zd&
05 , biliyorsun de&

87 il mi… O bayg&
05 n yat&
05 yor ve sen sikilmek adapazarı escort istiyorsun, &ouml yle mi..?”- “Ohhh evet… Beni sikmeni istiyorum anl&
05 yor musun..? Saatlerce kalkm&
05 &
51 sikini seyrettirdin bana… &
50 imdi onu yemek istiyorum… Hadi ge&ccedil ir bana… Gel hadi sik beni… Sik beni… Ohhhh sik beni n olur…Birden dibine kadar ge&ccedil irdi Hakk&
05 . Koltukta neredeyse ikiye katlad&
05 &

87 &
05 kar&
05 m&
05 n &uuml st&uuml ne &ccedil &ouml km&uuml &
51 , onu alt&
05 na al&
05 p ezmi&
51 ti. Sonra pompalamaya ba&
51 lad&
05 . Tam bir f&
05 rlamayd&
05 do&

87 rusu. Dedi&

87 ini yapm&
05 &
51 t&
05 i&
51 te. &
50 ule yi sikiyordu. &Uuml stelik onu bir de yalvartt&
05 rm&
05 &
51 t&
05 .Oldu&

87 um yerde &ccedil &ouml melmi&
51 , nefes bile almadan seyrediyordum. Bulundu&

87 um yerden, Hakk&
05 n&
05 n o kocaman sikinin kar&
05 m&
05 n am&
05 na girip &ccedil &
05 k&
05 &
51 &
05 n&
05 , en ince ayr&
05 nt&
05 s&
05 na kadar g&ouml r&uuml yordum. &
50 ule nin am&
05 n&
05 n dudaklar&
05 , i&ccedil indeki sikin &ccedil evresine s&
05 ms&
05 k&
05 sar&
05 lm&
05 &
51 t&
05 . M&uuml thi&
51 bir manzarayd&
05 bu. Ben de, y&uuml zlerce kez sikmi&
51 tim o am&
05 . Fakat sikimin girip &ccedil &
05 k&
05 &
51 &
05 n&
05 b&ouml ylesine yak&
05 ndan izlememe, elbetteki imkan olmam&
05 &
51 t&
05 . Ba&
51 ka bir yere bakam&
05 yordum sanki.Uzun ve sert hareketle sikiyordu Hakk&
05 . Geri &ccedil ekildi&

87 inde siki neredeyse ucuna kadar &ccedil &
05 k&
05 yor, sonra bir hamlede dibine kadar ge&ccedil iriyor ve ta&
51 aklar&
05 kar&
05 m&
05 n o g&uuml zelim g&ouml t&uuml ne yap&
05 &
51 &
05 yordu. O da iyice tahrik olmu&
51 tu tabii. B&uuml t&uuml n ak&
51 am boyunca &
50 ule nin i&ccedil ine d&uuml &
51 m&uuml &
51 ve siki neredeyse hi&ccedil inmemi&
51 ti. Fazla dayanabilece&

87 ini sanm&
05 yordum. Hareketlerinin giderek h&
05 zlanmas&
05 da, haks&
05 z olmad&
05 &

87 &
05 m&
05 belli ediyordu zaten. Bu arada ben de kendimi zor tutuyordum do&

87 rusu. Sanki o koltu&

87 un &uuml st&uuml nde kar&
05 m&
05 siken Hakk&
05 de&

87 il de benmi&
51 im gibi hissediyordum kendimi. Tarifi imkans&
05 z bir duygunun pen&ccedil esindeydim. Heyecandan titreyen parmaklar&
05 mla pantolonumun fermuar&
05 n&
05 indirdim ve zonklamakta olan sikimi d&
05 &
51 ar&
05 &ccedil &
05 kard&
05 m. Belim geldi&

87 inde, &ccedil ama&
51 &
05 rlar&
05 m&
05 n berbat olmas&
05 n&
05 istemiyordum.Kar&
05 m&
05 n y&uuml z&uuml iyice &ccedil arp&
05 lm&
05 &
51 t&
05 art&
05 k. Duydu&

87 u zevk, onu kendinden ge&ccedil irmi&
51 ti sanki. &
04 ki eliyle, Hakk&
05 n&
05 n, bacaklar&
05 n&
05 g&ouml &

87 s&uuml ne do&

87 ru bast&
05 ran ellerini bileklerinden kavram&
05 &
51 t&
05 . Kal&ccedil alar&
05 k&
05 vran&
05 yor, i&ccedil ine girip &ccedil &
05 kan sikin alt&
05 nda adeta dansediyordu. &
04 nlemeleri, art&
05 k k&uuml &ccedil &uuml k birer &ccedil &
05 &

87 l&
05 &

87 a d&ouml n&uuml &
51 m&uuml &
51 t&uuml . Belinin gelmek &uuml zere oldu&

87 unu g&ouml rebiliyordum. Sonra Hakk&
05 n&
05 n a&

87 z&
05 ndan ulumaya benzer bir ses &ccedil &
05 kt&
05 . Bir anda dibine kadar ge&ccedil irmi&
51 ti kar&
05 ma. Kal&ccedil alar&
05 n&
05 n titredi&

87 ini g&ouml r&uuml yordum. Bu titremeler, t&
05 pk&
05 bir elektrik ak&
05 m&
05 gibi &
50 ule ye de ge&ccedil iverdi. O ikiye katlanm&
05 &
51 haliyle, koltukta &ccedil &
05 rp&
05 n&
05 yordu kar&
05 m.Ayn&
05 anda, ikisinin de beli geliyordu.Ben de bunu bekliyordum sanki. Belim teras&
05 n betonuna f&
05 &
51 k&
05 rmaya ba&
51 lad&
05 . Elimi bile de&

87 memi&
51 tim sikime. Ama kendimi daha fazla da tutamam&
05 &
51 t&
05 m i&
51 te. Tek yapabildi&

87 im, duydu&

87 um b&uuml y&uuml k zevkin verdi&

87 i duygular&
05 n, dudaklar&
05 mdan naralar halinde d&
05 &
51 ar&
05 ta&
51 mas&
05 n&
05 &ouml nlemeye &ccedil al&
05 &
51 makt&
05 .Kendimi toplad&
05 &

87 &
05 mda, yeniden i&ccedil eriye bakt&
05 m. Hakk&
05 sikini kar&
05 m&
05 n am&
05 ndan &ccedil &
05 karm&
05 &
51 ve geri &ccedil ekilmi&
51 ti. O kocaman siki, biraz inmi&
51 gibiydi. Kar&
05 m ise koltu&

87 un &uuml st&uuml nde, mestolmu&
51 bir halde kendini toplamaya &ccedil al&
05 &
51 &
05 yordu. Bu ilk siki&
51 in ne Hakk&
05 ya, ne de &
50 ule ye yetmedi&

87 i belliydi. Yaln&
05 zca nefeslenmek i&ccedil in durmu&
51 gibiydiler. Bunun fark&
05 na varmak, daha kendime tam gelememi&
51 ken, yeniden heyecanlanmama neden oluyordu.&
04 lk hareket kar&
05 mdan geldi. Do&

87 rulup, elini Hakk&
05 n&
05 n sikine uzatt&
05 &

87 &
05 n&
05 g&ouml rd&uuml m. Parmaklar&
05 , biraz &ouml nce am&
05 na girip &ccedil &
05 kan, tohumlar&
05 n&
05 rahminin a&

87 z&
05 na f&
05 &
51 k&
05 rtm&
05 &
51 , yar&
05 inik o koca sikin &ccedil evresine doland&
05 . Sonra hafif hafif, sanki incitmekten korkar gibi ok&
51 amaya ba&
51 lad&
05 . G&ouml zleri yine yar&
05 kapal&
05 yd&
05 . Y&uuml z&uuml ne, sikilmek istedi&

87 i zamanlarda hakim olan o anlat&
05 lmaz ifade, yine gelip yerle&
51 mi&
51 ti. Onca afrodizyaktan sonra, yaln&
05 zca bir kere sikilmekle yetinmesine olanak olmad&
05 &

87 &
05 belliydi.Sikinde dola&
51 an parmaklar, Hakk&
05 n&
05 n &uuml st&uuml nde beklenen etkiyi yaratmakta gecikmemi&
51 ti tabii. B&uuml y&uuml k bir h&
05 zla huylan&
05 yordu. Bir anda, yeniden dimdik ve kocaman olmu&
51 tu siki. Biraz daha sokuldu kar&
05 ma. Akl&
05 n&
05 ba&
51 &
05 ndan alan sikin b&ouml yle yak&
05 n&
05 na gelmesi, &
50 ule yi daha da heyecanland&
05 rm&
05 &
51 gibiydi. Koltukta k&
05 p&
05 rdan&
05 p duruyordu. Sonra iyice do&

87 rulup, o da Hakk&
05 ya sokuldu biraz. &
50 imdi herifin kocaman siki, neredeyse kar&
05 m&
05 n y&uuml z&uuml ne deyiyordu. Nefes bile almadan olup bitenleri izliyordum. B&uuml y&uuml lenmi&
51 gibi &
50 ule nin a&

87 z&
05 n&
05 a&ccedil &
05 &
51 &
05 n&
05 ve o g&uuml zelim dudaklar&
05 n&
05 n Hakk&
05 n&
05 n sikinin koca bir mantara benzeyen ba&
51 &
05 na kapan&
05 &
51 &
05 n&
05 seyrettim. Az &ouml nce am&
05 na girip &ccedil &
05 kan, i&ccedil inde tohumlar&
05 n&
05 f&
05 &
51 k&
05 rtan sik, &
51 imdi a&

87 z&
05 ndayd&
05 kar&
05 m&
05 n.&
50 ule nin alev alev yanan, k&
05 p&
05 r k&
05 p&
05 r diliyle insan&
05 n akl&
05 n&
05 ba&
51 &
05 ndan alan, o &ccedil &
05 ld&
05 rt&
05 c&
05 a&

87 z&
05 n&
05 &ccedil ok iyi biliyordum. Y&uuml zlerce kez, sikimin o a&

87 z&
05 n i&ccedil inde eridi&

87 ini hissederek mestolmu&
51 tum. &
50 imdi ise benim yerimde Hakk&
05 vard&
05 . Sikim yeniden ta&
51 gibi sertle&
51 mi&
51 ti. Hi&ccedil bir &
51 eyi ka&ccedil &
05 rmamaya &ccedil al&
05 &
51 arak seyretmeyi s&uuml rd&uuml r&uuml yordum.Kar&
05 m&
05 n ba&
51 &
05 s&uuml rekli oynuyor, Hakk&
05 n&
05 n sikini a&

87 z&
05 n&
05 n derinliklerine al&
05 p &ccedil &
05 kar&
05 yordu. Herifin y&uuml z&uuml nde, ne kadar zevk almakta oldu&

87 unu a&ccedil &
05 k&ccedil a belli eden bir ifade vard&
05 . Ba&
51 &
05 hafif&ccedil e arkaya devrilmi&
51 , g&ouml zlerini yar&
05 kapatm&
05 &
51 t&
05 . &
04 ki eli, birer pen&ccedil e gibi &
50 ule nin omuzlar&
05 n&
05 kavram&
05 &
51 t&
05 . Sonra kal&ccedil alar&
05 n&
05 ileri geri oynatmaya ba&
51 lad&
05 . Art&
05 k sikini kar&
05 m&
05 n a&

87 z&
05 na sokup &ccedil &
05 kar&
05 yor, onu a&

87 z&
05 ndan adeta sikiyordu. Manzara m&uuml thi&
51 ti.Sonra g&ouml zlerim salonun kap&
05 s&
05 nda farketti&

87 im k&
05 p&
05 rdanmaya tak&
05 ld&
05 . Can &ccedil akt&
05 rmadan gelmi&
51 , t&
05 pk&
05 benim gibi, onlar&
05 seyrediyordu. Aram&
05 zdaki mesafe y&uuml z&uuml nden y&uuml z&uuml n&uuml tam g&ouml remiyordum ama, onun da son derece tahrik oldu&

87 undan emindim. Kar&
05 m&
05 sikmek i&ccedil in s&
05 ras&
05 n&
05 beklerken, seyretme f&
05 rsat&
05 n&
05 da ka&ccedil &
05 rmak istemiyordu anla&
51 &
05 lan.Bu arada Hakk&
05 n&
05 n hareketleri giderek h&
05 zlanm&
05 &
51 , sikini &
50 ule nin a&

87 z&
05 na h&
05 rsla sokup &ccedil &
05 karmaya ba&
51 lam&
05 &
51 t&
05 . Kar&
05 m&
05 n g&ouml zleri kapal&
05 yd&
05 . Y&uuml z&uuml nde zevkten erimi&
51 oldu&

87 unu a&ccedil &
05 k&ccedil a g&ouml steren bir ifade vard&
05 . &
04 ki eliyle koltu&

87 un kenarlar&
05 n&
05 s&
05 ms&
05 k&
05 kavram&
05 &
51 , kendini alabildi&

87 ine b&
05 rakm&
05 &
51 t&
05 . Herif onu a&

87 z&
05 ndan sikiyor, o da b&uuml y&uuml k bir teslimiyetle veriyordu. Burnundan &ccedil &
05 kan m&
05 r&
05 ldanma ve inlemeler, bundan ne kadar &ccedil ok ho&
51 land&
05 &

87 &
05 n&
05 a&ccedil &
05 k&ccedil a belli ediyordu.Hakk&
05 n&
05 n a&

87 z&
05 ndan h&
05 r&
05 lt&
05 lar &ccedil &
05 kmaya ba&
51 lam&
05 &
51 t&
05 . Belini getirmek &uuml zere oldu&

87 u belliydi. Kal&ccedil alar&
05 n&
05 n hareketleri giderek h&
05 zlan&
05 yor, siki her bast&
05 r&
05 &
51 &
05 nda, kar&
05 m&
05 n a&

87 z&
05 na biraz daha &ccedil ok giriyordu.- “Ohhh a&

87 z&
05 n am gibi…” dedi h&
05 r&
05 ldayan bir sesle. “Hadi iyice em bakay&
05 m sikimi… &
04 yice em… Ohh &
51 imdi f&
05 &
51 k&
05 rtaca&

87 &
05 m a&

87 z&
05 na… G&
05 rtla&

87 &
05 na f&
05 &
51 k&
05 rtaca&

87 &
05 m &
51 imdi… Ohh hadi yut tohumlar&
05 m&
05 orospu… Yut tohumlar&
05 m&
05 …”Kal&ccedil alar&
05 n&
05 n titredi&

87 ini g&ouml rebiliyordum. Sonra v&uuml cudu da kas&
05 lmaya ba&
51 lad&
05 . Ayn&
05 anda kar&
05 m&
05 n bo&

87 az&
05 da oynamaya ba&
51 lam&
05 &
51 t&
05 . Tanr&
05 m, herif ger&ccedil ekten de a&

87 z&
05 nda f&
05 &
51 k&
05 rt&
05 yor, o da b&uuml y&uuml k bir i&
51 tahla hepsini yutuyordu. Ayn&
05 anda onun da b&uuml t&uuml n v&uuml cudu titremeye, sars&
05 lmaya ba&
51 lam&
05 &
51 t&
05 . Hakk&
05 n&
05 n tohumlar&
05 midesine inerken, o da belini getiriyordu.Asl&
05 nda yine patlama noktas&
05 na gelmi&
51 tim ama, kendimi kontrol etmeye &ccedil al&
05 &
51 &
05 yordum. Seyredeceklerimin bu kadarla kalmayaca&

87 &
05 kesindi. Do&

87 rusunu s&ouml ylemek gerekirse, Hakk&
05 plan&
05 n&
05 aynen uyguluyordu. En az&
05 ndan s&ouml ylediklerinin ilkini yerine getirmi&
51 ve kar&
05 m&
05 sikmi&
51 ti. &
50 imdi Can a verdi&

87 i “ona da siktirme” s&ouml z&uuml n&uuml tutaca&

87 &
05 ndan ku&
51 kum yoktu. Zaten Can da haz&
05 rd&
05 buna. &Ouml te yandan, Hakk&
05 n&
05 n i&
51 i &
51 imdilik bitmi&
51 gibi g&ouml r&uuml n&uuml yordu. &
50 ule nin a&

87 z&
05 nda patlatt&
05 ktan sonra, kar&
51 &
05 s&
05 ndaki koltu&

87 a oturmu&
51 dinleniyordu. O kocaman siki yar&
05 yar&
05 ya inmi&
51 ti. Sonra yerinden kalk&
05 p, salondan &ccedil &
05 kt&
05 .Kar&
05 m, hala koltukta oturuyordu. Ete&

87 i art&
05 k beline kadar s&
05 val&
05 , bacaklar&
05 alabildi&

87 ine a&ccedil &
05 kt&
05 . Sa&

87 elinin parmaklar&
05 ise am&
05 yla oynuyordu. Tanr&
05 m, sikilmeye doymam&
05 &
51 oldu&

87 u &ouml ylesine belliydi ki. &Ccedil ok ge&ccedil meden geri d&ouml nece&

87 ini tahmin etti&

87 i Hakk&
05 y&
05 bekledi&

87 ini anl&
05 yordum.G&ouml zlerimi ay&
05 rmadan onu seyretmekte oldu&

87 um i&ccedil in, Can &
05 n salona girdi&

87 ini, ancak &
50 ule nin y&uuml z&uuml nde beliren &
51 a&
51 k&
05 nl&
05 ktan anlayabildim. G&ouml zlerimi kap&
05 ya &ccedil evirdi&

87 imde g&ouml rd&uuml &

87 &uuml m manzara beni de &
51 a&
51 &
05 rtt&
05 . &Ccedil &
05 r&
05 l &ccedil &
05 plakt&
05 Can. Adaleli ve g&uuml ne&
51 yan&
05 &

87 &
05 bir v&uuml cudu vard&
05 ama, ne kar&
05 m ne de ben, i&
51 in bu taraf&
05 yla pek ilgilenmiyorduk. &
04 kimizin de dikkati, &ccedil elik bir yay gibi yukar&
05 ya k&
05 vr&
05 k duran sikine y&ouml nelmi&
51 ti.Acele etmeden, kar&
05 ma do&

87 ru y&uuml r&uuml d&uuml Can. G&ouml zleriyle sanki onu yiyip bitiriyor gibiydi. &
50 ule yi “y&
05 llardan beri sikmek istedi&

87